Viktig information!

Gårds-arrende Henriksbergs gård

Ny arrendator sökes!

Läs mer om gårdsarrendet på Henriksbergs gård i Uppsala kommun.

 

 

 

Gårdsarrende Henriksberg.pdf
Förvaltning med känsla 0 genom fem sekel Läs mer
Modern arkitektur 0 i växande stad Läs mer
Jord- och skogsbruk med långsiktig 0 och modern förvaltning Läs mer
Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen. Läs mer